Hukuk Hizmeti

Site Yönetim hukuk danışmanları her türlü hukuk hizmetini geniş bir alanda sunmaktadır. Aidat toplanması konusunda çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Firmamız Yönetim aidat konularında çıkan anlaşmazlıklara çözüm bulmayı hedeflemektedir. Haklarınızı korumak adına, aidatlarını gününde ödemeyen komşularınız için bedelsiz hukuk hizmeti verilmektedir. 

Site Yönetimi olarak hizmet verdiğimiz hukuksal hizmetler aşağıdaki gibidir.

Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,
Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması,

 

Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması,

Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,

Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan
hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,


Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,

Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler.

Soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz!